ZAUSTAVI MRŽNJU – PRIJAVI ZLOČIN! Šta je zločin iz mržnje? Zločin iz mržnje predstavlja krivično delo čiji je motiv mržnja prema nekome ko je drugačiji, odnosno predrasude prema određenoj grupi. Zločin iz mržnje nema veze sa ponašanjem osobe, već sa njenim pretpostavljenim osobinama, to jest osobinama koje se pripisuju grupi kojoj pripada. Zakonska zaštita Član 54a Krivičnog zakonika Srbije prepoznaje institut zločina iz mržnje ukoliko je krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta Šta sve može biti zločin iz mržnje? • • • • • • pretnje i psihičko nasilje, govor mržnje – verbalni napad na pojedinca/grupu oštećenje imovine fizički napad ekstremno fizičko nasilje pokušaj ubistva ubistvo

Select target paragraph3