Ce înseamnă transgender? Pro Trans* INFORMAŢII UTILE PENTRU PERSOANELE TRANSGEN DIN REPUBLICA MOLDOVA Pentru recunoaşterea juridică a genului Pentru libertatea exprimării de gen în societate Pentru o viaţă fără discriminare şi violenţă Dacă eşti în pericol din cauza identităţii sau exprimării de gen, te putem ajuta. Apelează numărul nostru de urgenţă 060491200 Transgender sau persoană transgen este o categorie umbrelă care cuprinde toate persoanele a căror identitate de gen (sentimentul propriei masculinităţi sau feminităţi sau lipsa acestuia) sau exprimare de gen diferă de cea asociată în mod obişnuit cu sexul atribuit lor la naştere. În general, orice persoană a cărei identitate, aspect sau comportament diferă de normele convenţionale de gen, poate fi descrisă ca transgender. Cu toate acestea, nu orice persoană al cărei aspect sau purtare nu se conformează tiparelor de gen se va identifica drept transgender. De exemplu, nu este transgender o femeie care îşi asumă roluri de gen rezervate tradiţional bărbaţilor, câtă vreme aceasta se autoidentifică drept femeie. Persoanelor a căror identitatea de gen coincide cu sexul biologic atribuit la naștere li se spune cisgen sau cisgender. Deci, femeia menționată în exemplul de mai sus este femeie cisgen. Care este diferenţa dintre sex şi gen? Sexul se referă la statutul biologic și fiziologic de bărbat sau femeie. Termenul include atribute fizice precum cromozomii sexuali, gonadele, hormonii sexuali, structurile de reproducere interne şi organele genitale externe. Genul este un termen care este frecvent folosit referitor la modurile în care oamenii acţionează, interacţionează sau simt despre ei înşişi, care sunt asociate cu conceptele de băieţi/bărbaţi sau fete/femei și care nu sunt determinate de factorii bilogici, ci de organizarea socială a societății. În timp ce aspectele sexului biologic sunt aceleaşi în diferite culturi, aspectele genului pot să nu fie. Care este diferenţa dintre identitate de gen şi exprimare de gen? Identitatea de gen este înţeleasă ca referindu-se la experienţa intimă şi personală asupra propriului gen al fiecărei persoane, care corespunde sau nu sexului acordat la naştere, inclusiv conştiinţa personală a corpului (care poate presupune, dacă este liber consimţită, modificarea aspectului sau funcţiilor corpului prin metode medicale, chirurgicale sau alte metode) şi alte exprimări ale genului, inclusiv prin îmbrăcăminte, vorbire, conduită. Exprimarea de gen este înțeleasă ca manifestarea de către persoane a identității lor de gen și ca cea care este percepută de către alții. Adesea, oamenii se străduie să-și potrivească exprimarea sau prezentarea lor de gen cu identitatea sau identitățile lor de gen, indeferent de sexul acordat la naștere. Informațiile publicate în acest pliant sunt destinate tuturor persoanelor transgen din Republica Moldova precum femei transsexuale (bărbat-spre-femeie sau MtF), bărbați transsexuali (femeie-spre-bărbat sau FtM), travestiți (cross-dresseri), drag queen, drag king, bigenderi, genderqueeri și orice altă persoană care se identifică ca trans*. Cu ce fel de discriminare se confruntă persoanele transgen? Din cauză că aspectul lor adesea nu corespunde genului înregistrat în acte, persoanele transgen pot avea dificultăţi la închirierea unei locuinţe, la beneficierea de unele servicii, la angajare, la secțiile de votare, la trecerea vamei etc. – ori de câte ori sunt în situaţia de a se legitima. Persoanele care au început procesul de tranziţie (au început să trăiască conform identității de gen) pot fi concediate de la locul de muncă, refuzate în acordarea anumitor servicii, pot pierde custodia propriilor copii sau pot avea dificultăţi în obţinerea recunoaşterii căsătoriei înregistrate. În ţările, unde există astfel de statistici, s-a constatat că multe persoane transgen sunt ţinte ale infracţiunilor bazate pe ură. Fenomenul răspândit al discrimin��rii bazate pe identitatea sau exprimarea de gen poate determina persoanele transgen să nu se simtă în siguranţă sau să simtă ruşine, chiar şi când nu sunt victimizate în mod direct. Cum pot raporta violenţa bazată pe identitatea de gen sau exprimarea de gen? Violența bazată pe identitatea de gen sau exprimarea de gen reprezintă o infracțiune și trebuie să fie tratată ca atare. Violența poate avea mai multe forme precum hărțuire, intimidare, agresiune psihologică sau fizică. Agresorii pot fi diferite persoane, atât străine cât și membri ai familiei. Orice violență trebuie să fie raportată la organele de poliție. La fel, poți raporta actele de violență la Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, care îți poate acorda asistență psihologică și juridică în mod gratuit și confidențional. Ce pot face ca să-mi fie recunoscută juridic identitatea de gen? În Republica Moldova, legislația privind recunoașterea juridică a indentității de gen este practic inexistentă. De aceea persoanele transgen sunt nevoite să se adreseze instanței de judecată pentru a-și obține actele de identitate care ar corespunde identității lor. Dacă ești o persoană transgen și-ți dorești schimbarea numelui și sexului în actele de identitate în conformitate cu identitatea ta de gen, te poți adresa la Centrul de Informații „GENDERDOC-M” după asistență juridică. Îți putem acorda serviciile unui avocat competent în mod gratuit și confidențial. La momentul publicării acestui material deja cinci femei și bărbați transsexuali din Republica Moldova au reușit să-și rectifice numele și sexul în actele de identitate după ce s-au adresat Centrului. Centrul de Informații „GENDERDOC-M” este asociație obștească neguvernamentală, necomercială care apără şi promovează drepturile egale pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi (LGBT) în Republica Moldova. telefon: 022/ 28 88 61 022/ 28 88 63 fax: 022/ 28 88 59 email: info@gdm.md website: www.gdm.md Acest pliant a fost publicat de Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” în cadrul proiectului „Pro Trans: Acordând protecţia de violenţă persoanelor transgen din Europa de Est” coordonat de organizaţia „Transgender Europe” (tgeu.org) şi finanţat de Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat al SUA. A fost folosită informaţia publicată anterior de Asociaţia ACCEPT (România.)

Select target paragraph3